Bewind aanvragen

Bewindvoering aanvragen: hoe werkt het?

Het aanvragen van bewind moet zorgvuldig gebeuren en gebeurt altijd met een uitspraak van de kantonrechter. De kantonrechter kijkt kritisch mee en wil een uitgebreide onderbouwing van de reden tot aanvraag van het bewind. De kantonrechter spreekt op basis van de aangeleverde stukken het bewind uit. Hieronder staat in het kort de uitleg van de fasen bij de aanvraag van het bewind.

Kennismaking | Aanvraag beschermingsbewind

Ik kom bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. Aan het eind van het gesprek besluiten we samen of we bewindvoering aanvragen bij de kantonrechter.

Voor de aanvraag heeft de kantonrechter verschillende documenten nodig:
• een kopie van uw identiteitsbewijs;
een verzoekschrift gericht aan de rechtbank;
• een akkoordverklaring van een familielid;
• plan van aanpak;
samenwerkingsovereenkomst van klant en bewindvoerder.

Beoordelingsfase

Na het opsturen van de aanvraag volgt een beoordelingsfase van ongeveer 3 maanden. In deze periode beoordeelt de kantonrechter of uw aanvraag goedgekeurd wordt.

Uitspraak van de rechter | Beschikking

De beschikking is de uitspraak van de rechter over de aanvraag. Als de rechter uw aanvraag goedkeurt, start de intakefase.