Preventie & vroegsignalering met bedrijven / instanties

Het hoofddoel van onze hulpverlening is dat mensen zelf werken en verantwoordelijkheid nemen voor hun financiële huishouding. Deze hulpverlening zetten we ook in voor die mensen die nog geen beroep kunnen doen op de wettelijke schuldhulpverlening. We werken dus preventief in een zeer vroeg stadium. Daarvoor werken we samen met ‘vroegsignaleerders‘. Dit zijn bedrijven/instanties die in aanraking komen met de doelgroep: mensen met beginnende schulden.

Vroegpreventie taak gemeente

Volgens onderzoek van de NVVK wacht 90 procent van de mensen met betalingsproblemen tot het te laat is. Vroegpreventie is belangrijk bij schuldenproblematiek en een wettelijke taak van de gemeente. Daarnaast is laagdrempeligheid belangrijk: voor veel mensen is de stap naar een ‘officiële’ instantie te groot. Vroegtijdig signaleren is in onze ogen ook preventie, namelijk voorkomen dat mensen in ‘dure’ minnelijke trajecten of WSNP’s terechtkomen. Vroegpreventie moet leiden tot een afname van het aantal aanvragen schuldhulpverlening.

Vroegsignalering samen met andere partijen

Financieel Sterk zet zich in om ‘vroegsignalering’ van latente schuldproblemen mogelijk te maken. We doen dit door actief de boer op te gaan om de doelgroep te bereiken. We benaderen partijen met een ‘vroegsignaleringsfunctie’, vaak zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Denk aan grote bedrijven, huisartsen, accountants, deurwaarders, mediators en makelaars. Deze partijen komen in contact met mensen met – latente – schulden. Hoe eerder mensen in beeld komen, hoe groter de kans is dat ze de benodigde budgetcoaching zelf kunnen betalen en geen gebruik hoeven te maken van de door de gemeente betaalde diensten als de schuldhulpverlening.

Doelgroepen

De doelgroep die we willen bereiken bestaat uit huurders en woningeigenaren met beginnende achterstanden en/of schulden, en ouderen waarvan de financieel deskundige partner is weggevallen. Betrokken partijen zijn woningcorporaties, makelaars, verzorgingscentra en dergelijke.

Positieve benadering

We benaderen het begrip schulden positief. Vrijwel iedereen heeft schulden. De meest bekende zijn de hypotheek en/of een persoonlijke lening. En schulden komen in alle lagen van de bevolking voor. Door zichtbaar te zijn bij gemeentelijke instellingen, gezondheidscentra en commerciële partijen denken we schulden positief te kunnen benaderen en op te lossen waar mogelijk.