Budgetcoaching

Voor medewerkers die dat nodig hebben, kunnen we budgetcoaching verzorgen. Budgetcoaching is gericht op het creëren van overzicht en inzicht in de financiële situatie van uw medewerker. Het heeft vooral een preventieve taak, namelijk het voorkomen van (nieuwe) schulden om niet verder in financiële problemen te komen.

Huishoudboekje in balans brengen

Tijdens de intake bekijken en bespreken we samen met de medewerker zijn huidige situatie en overleggen we wat er moet gebeuren om het financiële huishoudboekje weer in balans te krijgen. Na deze inventarisatie bespreken we wat we gaan doen en wat de kosten hiervoor zijn. U beslist dan of u wilt dat we er samen met uw medewerker aan gaan werken.

Het plan van aanpak is:

  • op orde maken administratie
  • maken budgetoverzicht
  • begeleiden contacten schuldeisers
  • onderzoeken bespaarmogelijkheden.

De laatste afspraak van het afgesproken traject is een evaluatiegesprek. We kijken dan of er overzicht is gekomen in de administratie van uw medewerker. Gedurende het traject kan de medewerker gebruikmaken van onze 24-uurs mailservice.