Financiële hulpverlening binnen WMO

Financieel Sterk helpt inwoners van gemeenten met complexe financiële vraagstukken. We begeleiden op individuele basis cliënten met de hulpvraag rond hun financiën. Meestal verlenen wij onze diensten als onderdeel van een multidisciplinaire aanpak; wijkteams weten ons steeds meer te vinden en schakelen ons in via de WMO.

Financieel Sterk is een erkende zorgaanbieder binnen de WMO in – op dit moment – Oost Achterhoek. We zetten in op financiële zelfstandigheid. Veel mensen met financiële problemen hebben niet alleen schulden. Het zijn ook gescheiden mensen, (ex-)ondernemers, mensen met juridische problemen en/of vraagstukken rond zorg. Zij zien door de bomen het bos niet meer en vaak is alleen schuldhulpverlening niet genoeg.

‘Wij zijn als familie zeer tevreden over de begeleiding en het behaalde resultaat door Financieel Sterk toen we plotseling vanwege gezondheidsredenen moesten stoppen met ons geweldige bedrijf. Het was een spannende en stressvolle periode, maar Financieel Sterk heeft ons hiermee uitstekend geholpen. Door de rust van Financieel Sterk hebben we vele afspraken met diverse instanties kunnen maken, ook al was dat vaak op het scherpst van de snede.’ – Familie S.


Minder aanvragen en dus minder kosten

Financieel Sterk komt bij de mensen thuis. Dit heeft als voordeel dat de cliënt in zijn eigen omgeving kan blijven en ook dat veel stukken voorhanden zijn. Schuldeninventarisatie is onderdeel van het werk. We nemen samen met de cliënt de vervolgstappen door en kunnen snel schakelen met bijvoorbeeld wijkteams. Als een beroep op schuldhulpverlening nodig is, dan vullen we samen met de cliënt de formulieren in en leveren de nodige stukken aan, zodat het proces bij een Stads- of Kredietbank snel verloopt.

Onze manier van werken heeft aantoonbaar geleid tot minder aanvragen en dus minder kosten voor schuldhulpverlening.

Vanzelfsprekend maken we dan ook een plan van aanpak, dossiers en rapportages volgens de eisen van de gemeente. De cliënt kan bij ons ook terecht voor vragen over zijn financiële situatie, zoals bijvoorbeeld over toeslagen.

Voordelen Financieel Sterk

Onze manier van werken heeft meerdere voordelen:

  • Het houden van de intake en vervolggesprekken bij de cliënt thuis is klantvriendelijk en effectief.
  • We hanteren geen wachttijden, schakelen snel en zetten processen snel in werking.
  • We hebben een breed netwerk van sociaal juristen, wijkteams en andere deskundigen.
  • We werken kostenbesparend voor de gemeente.