Plan van Aanpak

Intakefase en start bewind

In de intakefase brengen wij samen uw financiële situatie in kaart. We maken een overzicht van:

 • Inkomsten;
 • vaste lasten en eventuele schulden;
 • verzekeringen;
 • vermogen of boedel, dat is uw huis, auto, caravan, aandelen, enzovoort.

De intakefase duurt gemiddeld vier maanden. Als de intakefase is afgerond, is uw situatie financieel stabiel.

Wat doen wij:

 • Wij schrijven alle partijen waar u mee te maken heeft een brief, zodat zij voortaan alle financiële post naar ons sturen.
 • Wij openen een ‘beheerrekening’ waar al uw inkomsten voortaan op binnenkomen. U kunt zelf niet bij deze rekening. Van deze rekening betalen wij uw vaste lasten en andere verplichtingen.
 • Wij storten elke week een vast bedrag voor u op een aparte ‘leefgeldrekening’. Ook zetten we als het kan geld apart voor bijzondere uitgaven, bijvoorbeeld kleding, Sinterklaas, aanschaf huisraad ed.
 • Wanneer u schulden heeft, kijken we of deze kunnen oplossen. Het kan daarbij nodig zijn om samen met u schuldhulpverlening aan te vragen bij de gemeente.
 • Als het kan vragen we voorzieningen voor u aan, zoals bijzondere bijstand, kwijtscheldingen, toeslagen, studiefinanciering, voorlopige teruggave, enzovoort.
 • Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting.
 • We kijken waar u voor verzekerd bent. We passen de verzekeringen naar uw situatie aan, we sluiten bijvoorbeeld een WA-verzekering voor u af.

Inkomsten en uitgaven in evenwicht | Plan van aanpak

We maken samen met u een plan van aanpak om uw inkomsten en uitgaven in evenwicht krijgen en te houden. Uw situatie is dan financieel stabiel. Als we het eens zijn over dat plan, begint de stabilisatiefase.

Stabilisatiefase

In de stabilisatiefase werken we aan het plan van aanpak. We werken er samen aan om uw dagelijkse financiën zo makkelijk mogelijk te maken zonder (nieuwe) schulden te maken.
Het is vooraf niet duidelijk hoe lang deze fase duurt.

Elk jaar hebben wij contact met de kantonrechter. We leggen als bewindvoerder ‘Rekening en Verantwoording’ af. We laten de kantonrechter zien wat het plan van aanpak is dat we samen met u gemaakt hebben en hoe we met uw financiën zijn omgegaan.

Wat er voor u verandert:

 • U krijgt steeds minder of geen post meer over financiële zaken. Ook komen er minder of geen deurwaarders meer.
 • U krijgt een bankpas van een ‘leefgeldrekening’. Dat geld kunt u gebruiken voor uw dagelijkse uitgaven. Hoeveel u per week krijgt, hangt af van uw inkomsten, vaste lasten en financiële verplichtingen.
 • U kunt via internet (24 uur per dag) of via een maandelijks papieren overzicht alle transacties bekijken die wij voor u uitvoeren.
 • U kunt zelf geen financiële verplichtingen meer aangaan alles loopt via de bewindvoerder.