Financieel Sterk helpt consumenten hun financiën en administratie op orde te brengen en te houden. We werken in de Achterhoek, Salland en Twente.

Gemeente of bedrijf?

We kunnen ook voor u veel betekenen in de schuldhulpverlening

Kijk in het menu onder gemeenten of bedrijven

‘Mijn ervaring met de mensen van Financieel Sterk is enorm goed. Ze hebben mij erg goed en snel geholpen met de afronding van de restschuld van de hypotheek van mijn huis. Ik raad hen iedereen aan.’

‘De heer Buist heeft mij vanaf mijn faillissement bijgestaan. Ondersteuning met de curator, gesprekken met de bank, bewindvoering en vele andere instellingen. Ervoor gezorgd dat mijn financiën weer op orde zijn. Ik ben blij dat ik hem in deze moeilijke tijd heb leren kennen. Fijn mens met kennis van zaken.’

‘Ik heb persoonlijk de betrokkenheid van Financieel Sterk bij mijn financiële problemen ervaren als zeer betrokken en actief in het ondernemen van actie. Door hen is een hoop stress bij mij weggenomen. Voor mensen in financiële problemen zeer zeker een aanrader om van hun diensten gebruik te maken.’

‘Wij zijn als familie uitermate tevreden over de begeleiding en het behaalde resultaat door Financieel Sterk toen we plotseling moesten stoppen met ons geweldige bedrijf om gezondheidsredenen. Het was een spannende en stressvolle periode, maar Financieel Sterk heeft ons hiermee uitstekend geholpen. Door hun rust hebben we vele afspraken met diverse instanties kunnen maken, ook al was dat vaak op het scherpst van de snede.’

‘Ik ben zeer tevreden met Jan Buist als financieel coach. Hij heeft veel kennis van zaken en denkt positief mee in vraagstukken waar je zelf niet meer uitkomt. Ook de terugkoppeling naar instanties gaat snel. Vooral zijn nuchtere kijk op zaken heb ik als heel prettig ervaren.’