Preventie via trainingen voor burgers

Financieel Sterk organiseert trainingen in groepsverband voor burgers van uw gemeente. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan voorlichtingsavonden, korte workshops maar vooral ook langdurige trainingen voor bijvoorbeeld mensen die een uitkering aanvragen.

Training thuisadministratie

Vaak is een van de voorwaarden om een uitkering te krijgen – naast bijvoorbeeld een sollicitatietraining – het volgen van een training thuisadministratie. Financieel Sterk verzorgt deze trainingen. We besteden daarin aandacht aan de Sociale Kaart van de gemeente zodat mensen zich bewust worden van de (on)mogelijkheden op dit gebied. Vervolgens behandelen we het inrichten en bijhouden van een thuisadministratie.

Preventieve functie gemeente

Uitgangspunt is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor zijn administratie. Het geven van deze cursus heeft ook een preventieve functie. De gemeente heeft immers in het kader van de WGS (Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening) een preventieve taak.

Mensen die inzicht hebben in hun administratie – en dus in hun inkomsten en uitgaven – hebben een veel kleinere kans om in de schuldhulpverlening terecht te komen. De kosten van de training betalen zich terug in een besparing op de schuldhulpverlening voor de gemeente.