Nazorg trajecten schuldhulp

Mensen die in een schuldhulptraject bij de Stads- of Kredietbank zitten, kosten de gemeente veel geld. Herhaling van problematische schulden na afloop van een schuldhulptraject is ongewenst en kan ernstige gevolgen hebben. Preventie is dus van groot belang.

Begeleiden schuldenaar

Financieel Sterk kan zes maanden vóórdat het schuldhulptraject is afgerond, de schuldenaar begeleiden in het weer zelf beschikken over zijn inkomsten en uitgaven. Via budgetcoaching en ‘het zelf leren doen van de thuisadministratie‘ krijg de cliënt weer grip op zijn financiën en een schuldenvrij leven.