Klachtenregeling

Samen uitkomen

Stichting Financieel Sterk wil er alles aan doen om u tevreden te stellen. Bent u desondanks toch niet tevreden over onze dienstverlening, dan willen wij er graag samen met u uitkomen.

Uw klacht kunt u schriftelijk indienen. Na ontvangst van de klacht zullen we binnen twee weken de klacht behandelen. Financieel Sterk gaat na of de handelwijze waarover is geklaagd in strijd is met een wettelijk voorschrift en of deze in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft verbonden.

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de resultaten. We stellen de klager op de hoogte van de genomen actie en van de verdere maatregelen naar aanleiding van de bevindingen die ondernomen zijn of zullen worden.

Wanneer geen behandeling klacht?

We nemen een klacht niet in behandeling:

  • als het een gedraging en/of uitlating van Financieel Sterk betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
  • als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van hetzelfde bezwaar of dezelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Klachtenformulier

Hoe nu verder?

Na het indienen van een klacht wordt deze in behandeling genomen door Stichting Financieel Sterk. Binnen een termijn van twee weken nemen we contact met u op over de ingediende klacht.

8 + 0 = ?