Budgetbeheer

Indien u moeite heeft om goed met geld om te gaan en hier hulp bij wilt, kunt u vrijwillig kiezen voor budgetbeheer. Wat de budgetbeheerder voor u doet, komt veelal overeen met de taken van de bewindvoerder, met als verschil dat budgetbeheer zonder tussenkomst van de rechter is. Indien u kiest voor budgetbeheer wordt er in een kennismakingsgesprek aan u uitgelegd wat de werkwijze is, welke verplichtingen het voor u meebrengt, wat er van u wordt verwacht en wat u van de budgetbeheerder kunt verwachten. Uw financiële situatie wordt in kaart gebracht en samen met u en/of uw begeleider wordt gekeken hoe we de ondersteuning kunnen geven die u nodig heeft.

Er wordt een budgetplan gemaakt, waaruit blijkt wat uw inkomsten en uitgaven zijn. Als u in aanmerking komt voor toeslagen, heffingskortingen en bijzondere bijstand, kunnen wij u helpen deze aan te vragen.

Voor het budgetbeheer zijn twee bankrekeningen nodig: Uw inkomsten worden op een zogenaamde budgetbeheer-rekening gestort. Vanaf deze beheerrekening worden de vaste lasten betaald, voor zover het saldo toereikend is. Ook wordt er wekelijks of maandelijks een bedrag op de leefgeldrekening gestort voor boodschappen. Afhankelijk van hoe het is afgesproken, kunnen wij alle betalingen voor u doen, of u doet een deel nog zelf. Indien u een deel van de betalingen zelf blijft doen, wordt het bedrag wat daarbij hoort naar een leefgeldrekening gestort, waarvan u dan de rest van de vaste lasten en uw boodschappen kunt betalen.

Indien u zelf de financiële situatie weer kunt overnemen, kan budgetbeheer beëindigd worden. Het kan ook stapsgewijs weer in uw eigen beheer terugkomen. Indien u merkt dat u het alleen nog niet helemaal redt, heeft u onze ondersteuning nog.

Wilt u meer informatie, bel of mail gerust!

Contactformulier

Invulvelden met * zijn verplicht.