Preventie & vroegsignalering met bedrijven en instanties in de gemeente

Stichting Financieel sterk en vroegpreventie

Het hoofddoel van onze hulpverlening is dat mensen zelf werken en verantwoordelijkheid nemen voor hun financiële huishouding. Deze hulpverlening zetten we ook in voor die mensen die nog geen beroep kunnen doen op de wettelijke schuldhulpverlening. Wij werken dus preventief in een zeer vroeg stadium. Om dit te realiseren werken we samen met “vroegsignaleerders”. Dit zijn bedrijven/instanties die in aanraking komen met de doelgroep namelijk: mensen met beginnende schulden.

Voordelen voor inwoners:

Uit onderzoek van de NVVK is gebleken dat 90% van de mensen met betalingsproblemen  wacht tot het te laat is.  Vroegpreventie is belangrijk in het kader van schuldenproblematiek en een wettelijke taak van de gemeente. Daarnaast is laagdrempeligheid  belangrijk: voor veel mensen is de stap naar een “officiële” instantie te groot.  Vroegtijdig signaleren is in onze ogen ook preventie, namelijk voorkomen dat mensen gebruik moeten maken van “dure” minnelijke trajecten of WSNP’s. Vroegpreventie moet leiden tot een afname van het aantal aanvragen schuldhulpverlening.

Wij zetten ons in om “vroegsignalering” van latente schuldproblemen mogelijk te maken. We doen dit door actief de boer op te gaan om de doelgroep te bereiken. Werkwijze is dat we partijen benaderen die een “vroegsignaleringsfunctie” hebben, vaak zonder dat ze zich daar bewust van zijn. Denk hierbij aan grote bedrijven, huisartsen, accountants, deurwaarders, mediators en makelaars. Deze partijen komen in contact met mensen met –latente- schulden. Hoe eerder mensen in beeld komen, hoe groter de kans ook is dat ze de benodigde budgetcoaching zelf kunnen betalen en geen gebruik hoeven te maken van de door de gemeente betaalde diensten als de schuldhulpverlening.

De doelgroep die we willen bereiken bestaat uit: huurders en woningeigenaren met beginnende achterstanden en/of schulden, ouderen waarvan de financieel deskundige partner is weggevallen. Betrokken partijen in deze: woningbouwverenigingen, makelaars, verzorgingscentra ed.

Verder willen we de het begrip schulden positief benaderen. Vrijwel iedereen heeft schulden, de meest bekende zijn de hypotheek en/of een persoonlijke lening… en schulden komen in alle lagen van de bevolking voor. Door zichtbaar te zijn bij gemeentelijke instellingen, gezondheidscentra en bij commerciële partijen denken we schulden positief te kunnen benaderen en op te lossen waar mogelijk.

 

Contactformulier

Invulvelden met * zijn verplicht.