Regionaal netwerk, lokaal verbonden, sterk in financiën

De Stichting heeft als hoofddoel: het in een heel vroeg stadium voorkomen van financiële problemen. De Stichting werkt samen met lokale instanties om dit doel te kunnen bereiken. Lokaal werken betekent korte lijnen en dus snelle hulpverlening. Stichting Financieel Sterk helpt particulieren (volwassenen, scholieren, gezinnen) met hun administratieve en financiële situatie op orde te brengen en te houden. Wij realiseren dit door inzet van professionele medewerkers die een brede kennis hebben van zowel hun vak, de regelingen en van lokale maatschappelijke organisaties die we breed willen inzetten. Kern van de hulpverlening is dat mensen zelf werken en verantwoordelijkheid nemen voor hun financiële huishouding.